restaurant-hr

Chef’s menu’s

Drie gangen p.p.
Negenenveertig euro

Wijnarrangement: éénentwintig euro

Vier gangen
Negenvijftig euro
Wijnarrangement: achtentwintig euro

Vijf gangen
Negenenzestig euro
Wijnarrangement: vijfendertig euro

Zes gangen 
Negenenzeventig  euro
Wijnarrangement: tweeënveertig euro

       Zeven gangen

          Negenentachtig euro

 Wijnarrangement: negenenveertig

     Acht gangen 
Negenennegentig euro
Wijnarrangement: zesenvijftig euro

Bij onze menu’s heeft u de mogelijkheid om voorkeuren aan te geven.
Is er sprake van een allergie of dieet, dan verzoeken wij u dit vooraf aan te geven.

                                                                               Graag tot ziens.