restaurant-hr

Chef’s menu’s

Drie gangen p.p.
Vijfenveertig euro
Prijs wijnarrangement: achttien euro

Vier gangen
vijfenvijftig euro
Prijs wijnarrangement: vierentwintig euro

Vijf gangen
vijf en zestig euro
Prijs wijnarrangement: Dertig euro

Zes gangen 
vijfenzeventig  euro
Prijs wijnarrangement: zesendertig euro

       Zeven gangen

          twee en tachtig euro

 wijnarrangement: twee en veertig

Acht gangen 
Prijs van menu: achten tachtig euro
Prijs wijnarrangement: zevenenveertig

Bij onze menu’s heeft u de mogelijkheid om voorkeuren aan te geven.
Is er sprake van een allergie of dieet, dan verzoeken wij u dit vooraf aan te geven.